Coro
Alma Mater, Letran esplendente !
Pure Mother, Glorious Letran!
Como el sol es tu gloria, sin fin,
As the sun is your glory forever,
Y perfuman los lauros tu ambiente
And the laurels give aroma to your air
Como exhala su aroma el jasmin
As the jasmin breathes off its fragrance.

Orgullosos de ti y de tu historia
Proud of you and your history
Nuestras almas desde hoy juraran;
Our souls from today shall swear;
Conquistar por tu honor nuevas glorias
To conquer for your honor new glory
Y jamas olvidarte, Letran !
And never to forget you, Letran!

Solo
En el magico eden Filipino
In the magical Philippine Paradise
Fuiste antorcha de luz y saber;
You were torch of light and knowledge
Y atraves de su augusto destino
And through your venerable destiny
De esperanza seras rosicler,
You shall be the rosy color of hope,

Pues lograste segun tu modelo
For you were able, according to your example,
Tantos hombres ilustres formar;
To mould so many illustrious men
Que semejan estrellas del cielo
Who resemble stars in heaven
En la noche serena al brillar!
As they shine on a tranquil evening!

Letran Magpakailanman

Chorus
Letran naming mahal,
magpakailan pa man
Alay sa Maykapal,
sa bayan ring mahal
magkaisa't magdamayan
At kung katalinuhan ng mga kabataan
Ang kailangan ng bayan ating ibigay.
Isigaw ang "mabuhay!"
Sana ay mapakinggan
Alay sa Maykapal at
Bayan.... (chorus)

Letran Forever

Letran Forever we'll carry on the torch
While we're marching on up to victory
Let's fight and ne'er give up
For our Alma Mater
Cheer to the end, while we're marching
Onward, onward to victory!
Always together, we'll cheer for you
Oh brave Red and
We'll fight on to victory
We'll cheer and cheer rah! rah! rah!
Hail! Alma Mater!
Your are alone on your ebone throne
So onward to victory!

Hail 'Old Letran

Now, hail the men from old Letran
Tried are they, both good and true;
On their palm see victory's tan,
While on their breast sits friendship too.
We are the men from old Letran
Ne'er dismayed on field nor track,
Push on victory to the van!
Rah! Rah! Letran! Anack!

San Vicente Liem de la Paz Hymn

San Vicente Liem de la Paz
Ikaw ay aming huwaran
Vietnamita kang banal
Na naging Martir sa iyong Bayan
Ang likas mong mga katangian
Sa paglago'y naging kasangkapan
Sa pilipinas ng poon hinirang
Ang kolehiyo ng Letran
San Vicente Liem kami'y iyong dinggin
Sa Diyos na maykapal
Pintakasi ka namin
Kapatid kang tunay
Kami sa'yoy dumadalangin
Buhay walang hanggan


Signature Yell

(clap)
C-S-J-L
CSJL...CSJL ARRIBA LETRAN!
Trumphet
C-S-J-L
CSJL...CSJL ARRIBA LETRAN!

Animo Yell

>

Animo Red
Animo Blue
Animo (2x) Red and Blue
Animo L
Animo C
Animo (2x) victory
We Go We Go to Victory to Victory We Fight (2x)
Fight team Fight!

Go Fight! Fight!

>

Go Fight Fight
Go Fight Fight
Go Fight Fight L
Go Fight Fight
Go Fight Fight
Go Fight Fight C
Go Fight Fight
Go Fight Fight
Go Fight Fight SJLC

AHHHH .................

Fight them
Smash them
Beat them Rah
LC LC SIS BOOMBA
Fight them
Smash them
Beat Them Rah
LC LC RAH RAH RAH

LC GO GO

LC GO GO GO
LC RAH RAH RAH
LC GO LC RAH
LC SISBOOMBA (3x
TEAM (3x)

GO Fight Thumbs Up

Go Fight, Thumbs Up
Go Fight, Thumbs Up
Arriba Letran
Go Fight, Thumbs Up
Go Fight, Thumbs Up
Arriba Letran
Go Fight, Thumbs Up
Go Fight, Thumbs Up
Arriba Letran (3x)

Letter Cheer

>

Letter Cheer!
Ready!
1..2..3..
L-E-T-R-A-N
Letran (2x)
ARRIBA LETRAN!

Kina Kina LC

Kina Kina LC
Kina Kina Rah
Fight for us to Victory
Fight for us to Rah (2x)
L-E-T-R-A-N
LETRAN (2x)
ARRIBA LETRAN

DUMDAM BUMALAKA

Trumphet ARRIBA LETRAN! (3x)
1-2-3-4-5-6-7-8

DOOMDAM DOOMDAM DOOM DARAH
BOOM BAM BUM BOOM BARAH
BUMALAKA BUMALAKA
WOW WAH Wow(3x)

CHIMALAKA CHIMALAKA
CHOW (3x)

Fighting Team

>

Fighting Team (2x)
Fight Fight
Fighting Team
Get that ball
shoot it right
Letran Team
Fight Fight Fight (3x)

Ode to Letran Minus One

Ode to Letran Vocals